தேங்காய் விலை

இன்றைய தேங்காய் விலை

தேதிகாய்சிறிய தேங்காய்பெரிய தேங்காய் நாணயம் அளவு
இன்று தேங்காய்2834ரூபாய்1 கிலோ
நேற்று தேங்காய்2732ரூபாய்1 கிலோ
7 நாட்களுக்கு முன்தேங்காய்2432ரூபாய்1 கிலோ
14 நாட்களுக்கு முன்தேங்காய்2432ரூபாய்1 கிலோ
21 நாட்களுக்கு முன்தேங்காய்2230ரூபாய்1 கிலோ
28 நாட்களுக்கு முன்தேங்காய்2129ரூபாய்1 கிலோ
1 மாதம் முன்தேங்காய்2330ரூபாய்1 கிலோ
2 மாதம் முன்தேங்காய்2331ரூபாய்1 கிலோ
3 மாதம் முன்தேங்காய்2433ரூபாய்1 கிலோ
4 மாதம் முன்தேங்காய்2535ரூபாய்1 கிலோ
5 மாதம் முன்தேங்காய்2532ரூபாய்1 கிலோ
6 மாதம் முன்தேங்காய்2330ரூபாய்1 கிலோ
1 வருடம் முன்தேங்காய்2228ரூபாய்1 கிலோ
2 வருடம் முன்தேங்காய்2227ரூபாய்1 கிலோ
3 வருடம் முன்தேங்காய்2327ரூபாய்1 கிலோ
4 வருடம் முன்தேங்காய்2225ரூபாய்1 கிலோ
5 வருடம் முன்தேங்காய்2024ரூபாய்1 கிலோ
6 வருடம் முன்தேங்காய்1722ரூபாய்1 கிலோ