பூக்கள் பூ விலை

பூ விலை இன்று | பூக்கள் விலை பட்டியல்

பூ வகைகிலோவிலை ரகம் 1விலை ரகம் 2
முல்லை பூ1 கிலோ 270300
மல்லிகை பூ1 கிலோ 220250
சாமந்தி பூ1 கிலோ 120150
ரோஜா பூ1 கிலோ 80100
பட்டன் ரோஜா பூ1 கிலோ 6070
ஜாதிமல்லி பூ1 கிலோ 220240
காக்கட்டான் பூ1 கிலோ 175200
கனகாம்பரம் பூ1 கிலோ 160185
சம்பங்கி பூ1 கிலோ 3550
செவ்வந்தி பூ1 கிலோ 6580
அரளி பூ1 கிலோ 7080
டிசம்பர் பூ1 கிலோ 7080
மரிக்கொழுந்து பூ1 கிலோ 4050
சாந்தினி பூ1 கிலோ 6070
வாடாமல்லி பூ1 கிலோ 5060
கோழிக்கொண்டை1 கிலோ 7080
செண்டுமல்லி1 கிலோ 2030
துளசி1 கிலோ 2030

இன்றைய சந்தை பூ விலை பட்டியல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது