ராசிகளும் அவற்றிற்குரிய நட்சத்திரங்களும்

மொத்த நட்சத்திரங்கள் – 27

மொத்த ராசிகள் – 12

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்க்கும் – 4 பாதங்கள்

மொத்த நட்சத்திர பாதங்கள் – 108 (27 நட்சத்திரங்கள் x 4 பாதங்கள்)

ஒரு ராசி வீட்டில் 9 பாதங்கள் என 108 நட்சத்திர பாதங்களும் 12 வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும்.

ராசிகள்நட்சத்திரங்கள்
மேஷம்அஸ்வினி(1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
பரணி (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
கார்த்திகை 1-ஆம் பாதம் முடிய
ரிஷபம்கார்த்திகை(2-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
ரோகிணி(1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
மிருகசீரிடம் (1-ஆம் பாதம் மற்றும் 2-ஆம் பாதம்)
மிதுனம்மிருகசீரிடம்(3-ஆம் பாதம் மற்றும் 4-ஆம் பாதம்),
திருவாதிரை(1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
புனர்பூசம்(1-ஆம் பாதம் முதல் 3-ஆம் பாதம் வரை)
கடகம்புனர்பூசம் 4-ஆம் பாதம்,
பூசம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
ஆயில்யம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை)
சிம்மம்மகம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
பூரம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
உத்திரம் 1-ஆம் பாதம்
கன்னிஉத்திரம் (2-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
அஸ்தம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
சித்திரை (1-ஆம் பாதம் மற்றும் 2-ஆம் பாதம்)
துலாம்சித்திரை (3-ஆம் பாதம் மற்றும் 4-ஆம் பாதம்),
சுவாதி (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
விசாகம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 3-ஆம் பாதம் வரை)
விருச்சிகம்விசாகம் 4-ஆம் பாதம்,
அனுஷம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
கேட்டை (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை)
தனுசுமூலம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
பூராடம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
உத்திராடம் 1-ஆம் பாதம்
மகரம்உத்திராடம் (2-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
திருவோணம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
அவிட்டம் (1-ஆம் பாதம் மற்றும் 2-ஆம் பாதம்)
கும்பம்அவிட்டம் (3-ஆம் பாதம் மற்றும் 4-ஆம் பாதம்),
சதயம் (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
பூரட்டாதி (1-ஆம் பாதம் முதல் 3-ஆம் பாதம் வரை)
மீனம்பூரட்டாதி 4-ஆம் பாதம்,
உத்திரட்டாதி (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),
ரேவதி (1-ஆம் பாதம் முதல் 4-ஆம் பாதம் வரை),