வேலூர் மாவட்டத்தில் சிறந்த சுற்றுலா இடங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு தளங்கள் பட்டியல்

1. Vellore Fort – வேலூர் கோட்டை

2. Sripuram Golden Temple – ஸ்ரீபுரம் தங்க கோவில்

3. Jalakandeswarar Temple – ஜலகெண்டேஸ்வரர் கோவில்

4. Yelagiri – ஏலகிரி மலை

5. Amirthi Zoological Park – அமிர்தி வன விலங்கு பூங்கா

6. Ratnagiri Murugan Temple – ரத்னகிரி முருகன் கோவில்

7. Vallimalai Subramanyar Temple – வள்ளிமலை சுப்பிரமணி கோவில்

8. Virinjipuram Temple – விரிஞ்சிபுரம் கோவில்

9. Mahadeva Malai Temple – மஹாதேவ மலை கோவில்

வேலூர் மாவட்ட சுற்றுலா தளங்கள்
வேலூர் சுற்றுலா தளங்கள்
வேலூர் சுற்றுலா
வேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார சுற்றுலா பகுதிகள்

Leave a Reply