தமிழ்நாடு மின்சார கட்டணம் கணக்கீடு

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மின் கணக்கீடு முறையை கையாள்கிறது.அதன் அடிப்படையில் வீடுகளுக்கான மின்சார கட்டணம் பின்வரும் அட்டவணையின் மூலம் கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு அரசு தகவல்

தமிழ்நாடு அரசு பொது விடுமுறை நாட்கள் வருடம் 2022

2022 வருடத்திற்கான தமிழ்நாடு அரசு பொது விடுமுறை நாட்கள் ஆண்டு மாதம் தேதி நாள் கிழமை அரசு விடுமுறை 2022 ஜனவரி 1 சனி ஆங்கிலப் புத்தாண்டு 2022 ஜனவரி 14 வெள்ளி தைப்பொங்கல் / பொங்கல் பண்டிகை 2022 ஜனவரி …

தமிழ்நாடு அரசு தகவல்

2019ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு, பள்ளி மற்றும் அலுவலக விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல்

2019ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு, பள்ளி மற்றும் அலுவலக விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல் மேற்குறிப்பிட்ட நாட்கள் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் அரசு மற்றும் பண்டிகை விடுமுறை நாட்களின் பட்டியல். சில பண்டிகை நாட்கள் அவர்களின் மத நம்பிக்கை படி …