சென்னை மெட்ரோ ரயில்

DMS மெட்ரோ ரயில் நிலைய பயண கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

DMS மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. DMS மெட்ரோ ரயில் நிலைய பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் DMS மெட்ரோ To சென்னை சென்ட்ரல் …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

st தாமஸ் மவுண்ட் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

st தாமஸ் மவுண்ட் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. st தாமஸ் மவுண்ட் மெட்ரோ ரயில் பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் st தாமஸ் …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

ஈக்காடுதாங்கல் மெட்ரோ நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

ஈக்காடுதாங்கல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஈக்காடுதாங்கல் மெட்ரோ பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் ஈக்காடுதாங்கல் மெட்ரோ To சென்னை சென்ட்ரல் Rs. 60 …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

சென்னை அசோக் நகர் மெட்ரோ நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

சென்னை அசோக் நகர் மெட்ரோ நிலையம் வழித்தடங்கள் / பயண விவரம் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

வடபழனி மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

வடபழனி மெட்ரோ நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வடபழனி மெட்ரோ ரயில் பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் வடபழனி …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

அரும்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

அரும்பாக்கம் மெட்ரோ நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அரும்பாக்கம் மெட்ரோ நிலைய பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் அரும்பாக்கம் …

கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

கோயம்பேடு பேருந்து நிலைய மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் பயண வழித்தடங்கள் …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கோயம்பேடு பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் கோயம்பேடு To சென்னை சென்ட்ரல் Rs. 40 கோயம்பேடு To எழும்பூர் …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

திருமங்கலம் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

திருமங்கலம் வழித்தடங்கள் / பயண விவரம் திருமங்கலம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. திருமங்கலம் To சென்னை சென்ட்ரல் Rs. 40 திருமங்கலம் To …

சென்னை மெட்ரோ ரயில்

அண்ணன் நகர் டவர் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

அண்ணன் நகர் டவர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அண்ணன் நகர் டவர் பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் அண்ணன் நகர் டவர் To …