வேலூர் மாவட்டத்தில் சிறந்த சுற்றுலா இடங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு தளங்கள் பட்டியல்

1. Vellore Fort – வேலூர் கோட்டை 2. Sripuram Golden Temple – ஸ்ரீபுரம் தங்க கோவில் 3. Jalakandeswarar Temple – ஜலகெண்டேஸ்வரர் கோவில் 4. Yelagiri – ஏலகிரி மலை 5. Amirthi Zoological Park – …

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

நூல் : திருக்குறள் பால்: அறத்துப்பால் அதிகாரம் : கடவுள் வாழ்த்து மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்நிலமிசை நீடுவாழ் வார். மு.வரதராசன் விளக்கம்: அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார். சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்: …

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாஅர் எனின்

நூல் : திருக்குறள் பால்: அறத்துப்பால் அதிகாரம் : கடவுள் வாழ்த்து குறள் 2:கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்நற்றாள் தொழாஅர் எனின். மு.வரதராசன் குறள் விளக்கம்: தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற …

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு

நூல் : திருக்குறள்பால்: அறத்துப்பால்அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து குறள் எண் : 1 திருக்குறள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு. மு.வரதராசன் குறள் விளக்கம்: எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. …