0

சென்னை மெட்ரோ ரயில் கட்டணம் மற்றும் டிக்கட் விலை விவரங்கள்

Posted on

சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்க கட்டண விலை பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் பயணிக்க தொடங்கும் இடத்திலிருந்து, என்றடையும் இடத்தை வெட்டும் புள்ளியில் பிரயாண கட்டணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணம் / டிக்கெட்...

0

2019ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு, பள்ளி மற்றும் அலுவலக விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல்

Posted on

2019ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு, பள்ளி மற்றும் அலுவலக விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல் மேற்குறிப்பிட்ட நாட்கள் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் அரசு மற்றும் பண்டிகை விடுமுறை நாட்களின் பட்டியல். சில பண்டிகை...

1 2 3 4