0

சென்னை கோயம்பேடு தினசரி காய்கறி விலைப்பட்டியல்

Posted on

சென்னை கோயம்பேடு மற்றும் இதர சுற்று வட்டாரத்தின் தினசரி மார்க்கெட் காய்கறி விலை பட்டியல். இது சந்தை மற்றும் உழவர் சந்தைக்கும் பொருந்தும். வரிசை காய்கறி குறைந்த விலை அதிகபட்ச விலை எடை 1...