0

பச்சையப்பா கல்லூரி மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

Posted on

பச்சையப்பா கல்லூரி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பச்சையப்பா கல்லூரி பயண வழித்தடங்கள் கட்டணம் ரூபாயில் பச்சையப்பா...

0

கீழ்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

Posted on

கீழ்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீழ்பாக்கம் வழித்தடங்கள் / பயண விவரம் கட்டணம் ரூபாயில் கீழ்பாக்கம்...

0

நேரு பூங்கா மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

Posted on

நேரு பூங்கா மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல பின்வரும் அட்டவணையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதில் கட்டண விவரம் மற்றும் வழித்தடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நேரு பூங்கா வழித்தடங்கள் / பயண விவரம் கட்டணம்...

0

சென்னை எக்மோர் எழும்பூர் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

Posted on

சென்னை எழும்பூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் மூலம் பிரயாணம் செய்ய கட்டண விவரங்களும், வழித்தடங்களும் இந்த அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எழும்பூர் / எக்மோர் வழித்தடங்கள் / பயண விவரம்...

0

சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலைய கட்டணம் மற்றும் வழித்தடங்கள்

Posted on

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து மற்ற நிலையங்களுக்கு உள்ள வழித்தடங்கள் மற்றும் கட்டண விவரம் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் கட்டணம் ரூபாயில் சென்னை சென்ட்ரல்...

0

சென்னை மெட்ரோ ரயில் கட்டணம் மற்றும் டிக்கட் விலை விவரங்கள்

Posted on

சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்க கட்டண விலை பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் பயணிக்க தொடங்கும் இடத்திலிருந்து, என்றடையும் இடத்தை வெட்டும் புள்ளியில் பிரயாண கட்டணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணம் / டிக்கெட்...

1 2 3