நாட்டு சர்க்கரை பனைவெல்லம்

நாட்டு சர்க்கரை கருப்பட்டி மருத்துவ குணங்கள் மற்றும் பலன்கள்

சீனீ எனப்படுகிற வெள்ளை சர்க்கரையை, உணவகங்கள், இனிப்பகங்கள் மற்றும் வீடுகளில் பெரும்பாலும் உபயோகப்படுத்துகிறோம், இந்த வெள்ளை சீனியால் நமக்கு ஏற்படும் உபாதைகளையும், தீமைகளையும் நாம் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. அதற்கு மாற்றாக நம் முன்னோர்கள் கண்டறிந்த, கருப்பட்டி என்றழைக்கப்படுகிற நாட்டு சர்க்கரையின் மகிமையை நாம் …